ซอฟต์แวร์ ทําหน้าที่

ซอฟต์แวร์ ทําหน้าที่

ซอฟต์แวร์ ทําหน้าที่ อะไร ซอฟต์แวร์มีความสำคัญมาก ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ ขณะนี้ผู้ผลิตตั้งโปรแกรมและออกแบบซอฟต์แวร์ระบบเหล่านี้ให้แตกต่างกันสำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงระบบเดิม เช่น Windows, Linux, UNIX และ DOS

ซอฟต์แวร์ ทําหน้าที่ อะไร ซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญอย่างไร

ซอฟต์แวร์ ทําหน้าที่ ซอฟต์แวร์ระบบเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ต้องการพลังงานในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มเปิดใช้งานโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไป ซอฟต์แวร์ระบบคือโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบ Windows และใช้แอปพลิเคชันอื่นที่มีอยู่ในระบบเอง มันถูกจัดเก็บและโหลดในหน่วยความจำของเครื่อง และหากไม่มีซอฟต์แวร์ระบบ คอมพิวเตอร์ตามที่เราเห็นก็จะไม่ทำงาน หน้าที่ของ ซอฟต์แวร์ ลองนึกภาพเครื่องที่ไม่มี Windows ติดตั้งไว้ หลายคนเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ระบบคือระบบ Windows 

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร

ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์คือการจัดการหน่วยอินพุต/เอาต์พุต เช่น การรับการกดแป้นพิมพ์บนปุ่มกด ส่งรหัสอักขระไปยังจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตอื่นๆ เช่น เครื่องสังเคราะห์เสียง เมาส์ถูกใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ทำให้ใช้งานง่าย ใช้ในการจัดการหน่วยความจำเพื่อย้ายข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังหน่วยความจำหลัก

สาเหตุที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้จักซอร์ฟแวร์เพื่อสังคม

 • การค้นหาข้อมูลในบางครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเพราข้อมูลส่วนใหญ่มันไม่มีการแยกหมวดหมู่
 • ข้อมูลที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
 • ด้วยความหลากหลายของข้อมูลที่มีมากและยังขาดการจัดประเภทของข้อมูล

เมื่อคุณต้องการทำงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เราต้องบอกคอมพิวเตอร์ถึงวิธีรับรู้ รับรู้ และประพฤติตนให้เหมาะสม เช่นเดียวกับที่จำเป็น เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ตามความต้องการของสื่อในการสื่อสาร

ในงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ภาษาระดับสูงที่เรียกว่าคอมไพเลอร์ (คอมไพเลอร์) หรือล่ามจะถูกแปลเป็นภาษาเครื่อง (ตีความ) ซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญที่ควบคุมพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานเกินขีดจำกัดที่โปรแกรมกำหนด

ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ในชั้นเรียนได้ เช่น สำหรับการพิมพ์เอกสาร รายงาน และบทความ ซึ่งมักใช้ในห้องเรียนด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ ขอแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างเอกสารและกำหนดเวลาโปรแกรม Tabulation เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูล เช่น รายรับ-รายจ่าย เงินเดือน ฯลฯ ในรูปแบบแถว

หลักการทำงานของsystem software คืออะไร

system software

นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ระบบของฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดำเนินการพื้นฐานอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์อินพุตอื่นๆ และส่งออกข้อมูลผ่านจอภาพหรือเสียง นอกจากระบบปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ เช่น Windows และ Linux ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งไม่เพียงแต่จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการด้วย การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เขียน คำแนะนำ และยังมีนักแปลเพื่อให้เข้าใจได้ ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย C, Pascal หรือภาษาอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป นักแปลเหล่านี้แปลได้หลายระดับ เช่น ภาษาการสอน ภาษาพื้นฐาน และภาษาขั้นสูง เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่นตามขั้นตอนที่ตั้งไว้ ซอฟต์แวร์ระบบยังรวมถึงซอฟต์แวร์ที่จัดเรียง คัดลอก และถ่ายโอนข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานเร็วขึ้น รายงานความผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ เช่น ผ่านภาพหน้าจอที่มีซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

เมื่อซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและคุณรู้ว่ามันทำงานอย่างไร ฉันคิดว่าหลายคนจะมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ดีขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้กลไกของแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ (application program) ที่มักใช้กันในปัจจุบัน

ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งแต่ละ
โปรแกรมตามหน้าที่การทำงานดังนี้

OS (Operating System)

โปรแกรมระบบที่ควบคุมการใช้ เครื่องรับคอมพิวเตอร์และหน่วยควบคุมการแสดงผลต่างๆ เช่น ตัวควบคุมหน่วยความจำ ตัวควบคุมโปรเซสเซอร์ ตัวควบคุม ฯลฯ ตลอดจนไฟล์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในเครื่อง และยังช่วยจัดการกระบวนการ การทำงานของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดและปิดไฟล์ การสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ของเครื่อง และการส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์และจอภาพ ได้ดำเนินการก่อนที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถอ่านไฟล์หรือใช้ซอฟต์แวร์อื่นได้ จะต้องถูกดึงออกมา ปัจจุบันมีโปรแกรมระบบหลายโปรแกรมในระบบปฏิบัติการที่ฝังอยู่ในหน่วยความจำเป็นครั้งแรก แต่ละโปรแกรมระบบปฏิบัติการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างคือพฤติกรรมไม่เหมือน

 • DOS (ระบบปฏิบัติการดิสก์) เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของพีซีของ IBM และได้พัฒนาผ่านเวอร์ชันใหม่จนถึงเวอร์ชันสุดท้าย เวอร์ชัน 6.22 Windows 3.x ซึ่งเป็น Add-on ชนิดหนึ่งที่ใช้ใน DOS มักใช้
 • UNIX เป็นระบบปฏิบัติการแบบหลายผู้ใช้หรือเครือข่ายที่ต้องการให้ผู้ใช้แต่ละคนมีชื่อและรหัสผ่าน Private Word สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกผ่านสายโทรศัพท์ โมเด็มเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลหรือการถ่ายโอนข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใช้ระบบ UNIX นอกจากนี้ยังมี Windows รุ่นอื่นที่เรียกว่า X Windows หากคุณต้องการใช้ UNIX บนพีซีที่บ้าน มีเวอร์ชั่น PC ที่เรียกว่า Linux มีคำสั่งพื้นฐานคล้ายกับระบบ UNIX
 • Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับ DOS, Windows และ Unix แต่ในปัจจุบัน Linux ถือเป็นตัวแปรของระบบปฏิบัติการ Unix โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมตระกูล GNU (ไม่ใช่ UNIX ของ GNU) ได้รับการพัฒนา สิ่งสำคัญที่สุดคือ Linux เป็นระบบปฏิบัติการ
 • LAN ยังเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้สำหรับเชื่อมในบริเวณใกล้เคียง เช่น ภายในอาคารเดียวกันหรือระหว่างอาคารที่อยู่ติดกัน โดยใช้สาย LAN เป็นตัวเชื่อม
 • WINDOWS เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สิ่งนี้พัฒนาเป็น Windows 2000 และ Microsoft ได้ประกาศ MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1995 ด้วยแนวคิดที่จะแทนที่ MS-DOS และ Windows 3 แม้ว่าจะเป็นยูนิต แต่ Windows ก็มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเหนือ Windows ดั้งเดิม เช่น คุณสมบัติ Plug and Play ที่สามารถจดจำฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ Windows ดั้งเดิมเป็นระบบ 16 บิต แต่ดูเหมือนระบบ 32 บิต
 • WINDOWS NT เป็นระบบปฏิบัติการจาก IBM ซึ่งเป็นระบบ 32 บิตที่ดูเหมือนเมาส์กราฟิก เหมือนวินโดว์ทั่วไป

Translation Program

คือ โปรแกรมระบบที่รับผิดชอบในการแปลโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องหรือภาษาที่ไม่ใช่เครื่องที่เข้าใจและดำเนินการในภาษาที่เครื่องเข้าใจได้ เช่น ภาษาBASIC,COBOL,C,PASCAL, FORTRAN,ASSEMBLY เป็นต้น สำหรับตัวแปลนั้นจะมีอยู่ 3 แบบคือ

 • แอสเซมเบลอร์คือโปรแกรมที่แปลแอสเซมบลี มันมีคุณสมบัติในการแปลแต่ละคำสั่ง และเมื่อคำสั่งเสร็จสิ้น มันจะแปลคำสั่งถัดไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจบ
 • ล่าม (ล่าม) เป็นล่ามระดับสูงเช่นคอมไพเลอร์ แต่แปลและดำเนินการโปรแกรมทั้งหมดทีละคำสั่ง ทำให้การแก้ไขโปรแกรมทำได้ง่ายและรวดเร็ว การแปลล่ามไม่ได้สร้างไฟล์ปฏิบัติการ ดังนั้น คุณต้องแปลใหม่ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ตัวแปลตัวอย่างด้วยตัวแปลล่าม เช่น BASIC (BASIC)
 • Compiler เป็นเครื่องมือแปลภาษาระดับสูง เช่น Pascal, COBOL, Fortrane การดำเนินการนี้ใช้หลักการของการแปลงโปรแกรมดั้งเดิมทั้งหมดเป็นโปรแกรมปฏิบัติการและบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์ ในการรันโปรแกรม คุณสามารถเรียกใช้จากไฟล์ปฏิบัติการโดยไม่ต้องแปลงหรือคอมไพล์เพิ่มเติม ทำงานเร็วขึ้น)

Utility Program

โปรแกรมระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่รวดเร็วและง่ายกว่าในการถ่ายโอนข้อมูลจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูล โปรแกรมรวบรวมข้อมูลสองชุด โปรแกรมคัดลอกข้อมูล ฯลฯ สำหรับโปรแกรมที่ทำงานในพื้นที่นี้ เช่น Pctools, Sidekick, PKZIP, PKUNZIP Norton Utility

Diagnostic Program

เป็นโปรแกรมระบบที่ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON และหากพบข้อผิดพลาด เช่น ตรวจสอบแล้วแป้นพิมพ์บางปุ่มดูเหมือน ที่จะแตก แจ้งผู้ใช้เป็นรหัส หรือแจ้งด้วยเสียงหากการ์ดจอปกติแสดงภาพไม่ได้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ใช้ งาน ทั่วไป หมายถึงโปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะตามความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ เครื่องคิดเลข และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเฉพาะ: ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมค้นหาทางอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์หลายแพลตฟอร์มหรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ข้ามแพลตฟอร์ม (ซอฟต์แวร์ข้ามแพลตฟอร์ม) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น บางโปรแกรมถูกใช้โดยบุคคลและองค์กร จากทั่วทุกมุมโลก คุณต้องพกติดตัวไปทุกที่ หลังจากนั้น วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ดั้งเดิมได้กลายเป็นแอพพลิเคชั่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกที่ที่คุณต้องการช่วยเหลือผู้ใช้ของคุณ

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันได้รับการออกแบบให้เน้นการใช้งาน CPU น้อยกว่าซอฟต์แวร์แบบเดิมที่ใช้ทรัพยากรมาก โดยทั่วไปจะมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบธรรมดา (UI) และแตกต่างจากวิธีการติดตั้งระบบแบบเดิมโดยใช้ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังจัดลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันบนเว็บ ลดความเครียดเกี่ยวกับทรัพยากรของระบบ โดยการอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการประมวลผลแบบคลาวด์ หรืออีกวิธีหนึ่ง การประมวลผลแบบคลาวด์จะรับภาระนี้

พูดง่ายๆ คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ อาจมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเครื่องมือดิสก์ ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการที่สแกนฮาร์ดไดรฟ์เพื่อแก้ไขปัญหา ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (Defrag) ผู้ใช้ฮาร์ดดิสก์สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม แกนหลักของคอมพิวเตอร์ต้องทำงาน เว้นแต่ว่าแอปพลิเคชันจะไม่ทำงาน หรือทำงานอิสระและไม่พึ่งพาข้อมูลส่วนกลางของระบบ